• نیازهای اولیه

حضورمالک سیم کارت همراه با اصل کارت ملی جهت احراز هویت
جهت تسریع برای دریافت خدمات با سامانه ۱۵۶۸ تماس حاصل نمایید و یا از طریق فرم زیر، درخواست خود را ثبت نمایید.


جهت تسریع در روند سفارش گذاری باشماره 1568 تماس بگیرید