۱۰۰ گیگابایت یک ماهه
بسته 100 گیگابایت 30 روزه (2تا 7صبح) TDD
300,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۲۰۰ گیگابایت یک ماهه
بسته 200 گیگابایت 30 روزه (2تا 7صبح) TDD
55,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۳۰۰ گیگابایت یک ماهه
بسته 300 گیگابایت 30 روزه (2تا 7صبح) TDD
75,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۳۶۰ گیگابایت سالانه
بسته 365 روزه 360 گیگابایتی TDD
499,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۲۶۰ گیگابایت سالانه
بسته 365 روزه 260 گیگابایتی TDD
370,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۱۶۰ گیگابایت سالانه
بسته 365 روزه 160 گیگابایتی TDD
240,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۸۰ گیگابایت سالانه
بسته 365 روزه 80 گیگابایتی TDD
140,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۲۶۰ گیگابایت شش ماهه
بسته 180 روزه 260 گیگابایتی TDD
340,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۲۰۰ گیگابایت شش ماهه
بسته 180 روزه 200 گیگابایتی TDD
270,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۱۶۰ گیگابایت شش ماهه
بسته 180 روزه 160 گیگابایتی TDD
220,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۱۲۰ گیگابایت شش ماهه
بسته 180 روزه 120 گیگابایتی TDD
180,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۸۰ گیگابایت شش ماهه
بسته 180 روزه 80 گیگابایتی TDD
125,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۴۰ گیگابایت شش ماهه
بسته 40 گیگابایتی 180 روزه TDD
79,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۲۵ گیگابایت سه ماهه
بسته 90 روزه 25 گیگابایتی TDD
51,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۳۵ گیگابایت سه ماهه
بسته 90 روزه 35 گیگابایتی TDD
62,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
جهت تسریع در روند سفارش گذاری باشماره 1568 تماس بگیرید، کلیه خدمات وب سایت صرفا ویژه مناطق 22 گانه شهر تهران می باشد.

مقایسه محصول

پاک کردن همه مقایسه