۱ گیگابایت یک ماهه
بسته 1 گیگابایت 30 روزه (6صبح تا 12ظهر)
10,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۲ گیگابایت یک ماهه
بسته 2 گیگابایت 30 روزه (6صبح تا 12ظهر)
14,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۳ گیگابایت یک ماهه
بسته 3 گیگابایت 30 روزه (6صبح تا 12ظهر)
16,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۲ گیگابایت یک ماهه
بسته 2 گیگابایت 30 روزه
14,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۳ گیگابایت یک ماهه
بسته 3 گیگابایت 30 روزه
16,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۴ گیگابایت یک ماهه
بسته 4 گیگابایت 30 روزه
18,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۵ گیگابایت یک ماهه
بسته 5 گیگابایت 30 روزه
20,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۷ گیگابایت یک ماهه
بسته 7 گیگابایت 30 روزه
24,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۱۰ گیگابایت یک ماهه
بسته 10 گیگابایت 30 روزه
29,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۱۰ گیگابایت ۴ ماهه
بسته 10 گیگابایت 120 روزه
42,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۸ گیگابایت ۲ ماهه
بسته 8 گیگابایت 60 روزه
32,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۱۰ گیگابایت ۲ ماهه
بسته 10 گیگابایت 60 روزه
36,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۱۵ گیگابایت ۲ ماهه
بسته 15 گیگابایت 60 روزه
46,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۲۰ گیگابایت ۲ ماهه
بسته 20 گیگابایت 60 روزه
60,000 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
۱۱ گیگابایت یک ماهه
بسته 10 گیگ+1 گیگ 30 روزه (6صبح تا 12ظهر)
29,500 تومان
+ 9% مالیات بر ارزش افزوده
خرید بسته
جهت تسریع در روند سفارش گذاری باشماره 1568 تماس بگیرید، کلیه خدمات وب سایت صرفا ویژه مناطق 22 گانه شهر تهران می باشد.

مقایسه محصول

پاک کردن همه مقایسه