شرکت خدمات اول تمام تلاش خود را به کار بسته است تا صحت اطلاعات این وب سایت را تضمین نماید، مع الوصف اطلاعات موجود در این وب سایت تنها به منظور اطلاع رسانی به مشترکین بوده و جز در مواردی که به موجب قانون تعهدی بر عهده این شرکت قرار گرفته است، سایر موارد به هیچ عنوان برای خدمات اول تعهد آور نمی باشد.

لذا این شرکت به هیچ عنوان در برابر هیچ نوع ادعایی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا خسارات ناشی از اشتباهات تایپی، اطلاعات نادرست واصله از سایر مبادی مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

شایان ذکر می داند، خدمات اول و اطلاعات مندرج ممکن است بدون هیچ تذکر قبلی تغییر یافته، اضافه و یا کاهش یابند. در این رابطه تمامی حقوق این سایت برای خدمات اول محفوظ بوده و این مطالب نباید در هیچ شرایطی بدون کسب اجازه قبلی از خدمات اول مورد بهره برداری و یا استفاده قرار گیرد.

جهت تسریع در روند سفارش گذاری باشماره 1568 تماس بگیرید، کلیه خدمات وب سایت صرفا ویژه مناطق 22 گانه شهر تهران می باشد.

مقایسه محصول

پاک کردن همه مقایسه